Rodzaje stopów

To jakiego rodzaju strop zostanie wybudowany w domu jednorodzinnym zależy od wielu czynników, choć jednym z istotniejszych i branych pod uwagę w głównej mierze jest koszt budowy takiego stropu. Koszty budowy stropu są również w dużej mierze zależne od rozpiętości, dlatego zastanawiając się nad wyborem typu budowy stropu, to również należy wziąć pod uwagę. Z tego też powodu wśród najczęściej wybieranych stropów można wymienić:

  • stropy monolityczne

  • stropy gęstożebrowe

  • stropy ze zbrojonych płyt betonu komórkowego.

Dwa pierwsze typy choć mniej kosztowne są jednak rozwiązaniem pracochłonnym i wymagającym niemałych umiejętności. Konieczne jest bowiem przygotowanie podpór, odpowiedniego zbrojenia oraz deskowania, konieczne jest również wykonywanie betonowych wylewek, co wydłuża czas budowy.

Stropy z płyt betonowych mają tę zaletę, że nie wymagają one stosowania podpór montażowych, są to swoiste prefabrykanty, które w gotowej formie są dostarczane na plac budowy w postaci gotowej do montażu.